Novosti

EU projekt KK.03.2.1.19.0732

EU PROJEKT

NAZIV PROJEKTA: Modernizacija informatičke opreme KK.03.2.1.19.0732
VRIJEDNOST PROJEKTA: Ukupna vrijednost projekta je 828.128,22 HRK od čega je 662.502,57 HRK sufinancirano iz Europskog fonda.

KRATKI OPIS PROJEKTA
Karl Dietz Kijevo d.o.o. korisnik je projekta „Modernizacija informatičke opreme“, šifra projekta KK.03.2.1.19.0732. (u daljnjem tekstu: Projekt), financiranog sredstvima EU strukturnih i investicijskih fondova (ESIF), i to iz Konkurentnost i kohezija fonda u okviru natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) – 2“. Ukupna vrijednost projekta je 828.128,22 HRK od čega je 662.502,57 HRK sufinancirano iz Europskog fonda.

Ulaganja u opremu i ICT programska podrška omogućiti će pružanje sofisticiranih usluga na visokom tehnološkom nivou za koje trenutno ne postoji konkurencija na lokalnom tržištu, te optimizaciju poslovnih procesa, povećanje troškovne efikasnosti, produktivnosti osoblja i konkurentnosti tvrtke.

Projekt se temelji na nabavci opreme koja je potrebna za obavljanje medicinske (ortopedske) djelatnosti kojima se bavi tvrtka Karl Dietz Kijevo d.o.o.

SUKOB INTERESA
Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa te s njima ne smije sklapati ugovor niti u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja:


-”NASLON” j.d.o.o., Bajani 56, 22310 Kijevo, OIB:00946692031
-”META CONSULTING” obrt za poslovne usluge, Dobrilina 7, 21000 Split, MBO:92621082
-”KARL DIETZ KIJEVO” d.o.o., Bajani 65, 22310 Kijevo, OIB: 87198948864
-”SUNČANA DINARA” d.o.o., Bajani 65, 22310 Kijevo, OIB:93033043067
-Boćarski klub „Kijevo”, Bajani 17, 22310 Kijevo, OIB:72530454841
-MNK „Kijevo”, Josipa Kosora 7, 22300 Knin, OIB:39592777954