Katalog proizvoda 2022

Sinergija tradicionalnog poslovanja i inovativnih rješenja usmjerava tvrtku u pravcu lidera i partnera prvog izbora medicinskih programa koje zastupa.

Lena letak 2022

Cjelokupna ponuda Lena programa inkontinencije

Care Sens letak

Cjelokupna ponuda programa Dijabetes