Katalog proizvoda 2022

Sinergija tradicionalnog poslovanja i inovativnih rješenja usmjerava tvrtku u pravcu lidera i partnera prvog izbora medicinskih programa koje zastupa.

Vodič za liječenje - Skolioza i kifoza

Tvrtke Karl Dietz Kijevo i Scolio Point su autori ovog vodiča koji je napravljen uz konzultacije sa stručnjacima koji rade na dijagnosticiranju i liječenju skolioze i kifoze.

Lena letak 2022

Cjelokupna ponuda Lena programa inkontinencije

Vodič za amputirane osobe

Naš je cilj da pružimo isključivo kvalitetu uz individualni pristup svakoj osobi.

Care Sens letak

Cjelokupna ponuda programa Dijabetes

Opremanje ordinacije opće medicine

Sve što vam je potrebno za vašu ordinaciju.