Katalog proizvoda 2024

Sinergija tradicionalnog poslovanja i inovativnih rješenja usmjerava tvrtku u pravcu lidera i partnera prvog izbora medicinskih programa koje zastupa.

Vodič za liječenje - Skolioza i kifoza

Tvrtke Karl Dietz Kijevo i Scolio Point su autori ovog vodiča koji je napravljen uz konzultacije sa stručnjacima koji rade na dijagnosticiranju i liječenju skolioze i kifoze.

Specijalistički katalog 2024

Izdvojeni programi za specijaliste sa HZZO šiframa.

Vodič za amputirane osobe

Naš je cilj da pružimo isključivo kvalitetu uz individualni pristup svakoj osobi.

Care Sens letak

Cjelokupna ponuda programa Dijabetes

Opremanje ordinacije opće medicine

Sve što vam je potrebno za vašu ordinaciju.