Novosti, Zdravlje

Rehabilitacija i prvi koraci nakon amputacije

Amputacija je operativno- rekonstruktivni zahvat kojim se odstranjuje dio tijela sa ciljem spašavanja života bolesnika.
Najčešće su pogođeni donji udovi. Liječnik će osobi i obitelji prije operativnog zahvata objasniti uzroke i nužnost i dio tijela koji će odstraniti te što pacijent može očekivati nakon amputacije.

Najčešći razlozi amputacije su bolesti perifernih krvnih žila, ozljede, tumori i infekcije.

Ciljevi postoperativne rehabilitacije su cijeljenje rane, tretman postoperativne i fantomske boli, tretman otoka bataljka , održavanje opsega pokreta preostalih zglobova, jačanje mišića kao i psihološka pomoć pacijentu i članovima obitelji.

Kako bi se nakon amputacije vratili svom uobičajenom načinu života već u bolničkom krevetu počinje rehabilitacija s određenim vježbama i učenje prvih koraka sa štakama ili hodalicom.

Sa ustajanjem odnosno vertikalizacijom treba početi što prije, najbolje nekoliko dana nakon amputacije, 4-5- tog dana nakon amputacije.

Mišići ruku i zdrave noge,moraju biti dovoljno jaki da možete savladati hod sa određenim pomagalom.

Morate naučiti pravilno koristiti štake i hodalicu, održavati ravnotežu kako pri sjedenju tako i pri hodanju koristeći štake ili hodalicu odgovarajuće visine.

Također kod kuće morate biti jako oprezni radi neprilagođenih stvari koje Vam prije nisu smetale, kućni prag, tepisi, stepenice te učiniti potrebna prilagođavanja
interijera.