Novosti, Tehnologije, Zdravlje

Škola hoda uz stručnjake naše kompanije

Škola hoda se radi uz nadzor rehabilitacijskog tima i predstavlja važan segment u protetičkoj rehabilitaciji.

Nakon aplikacije proteze započinjemo sa vježbama ustajanja, stajanja, hodanja i sjedanja sa protezom u razboju nakon čega slijedi hod sa hodalicom i štakama.
Cilj je da korisnik proteze u cijelosti savlada upotrebu proteze.

Korisnik radi sa fizioterapeutom koji je educiran za protetičku opskrbu. Fizioterapeut ili protetičar na početku oblači protezu i ujedno pokazuje kako se to radi.

Slijedeći korak koji pacijent radi sa protezom je ustajanje, stajanje i sjedanje. Korisnik proteze uči balansiranje i održavanje ravnoteže. Mora stajati i na zdravoj nozi i protezi u omjeru 50:50 i polagano podizati jednu pa drugu nogu držeći se za čvrsto objema rukama u razboju ili hodalici.

Nakon što savlada stajanje na protezi počinje se sa hodom u razboju ili hodalici uz pomoć i savjete fizioterapeuta i protetičara. U razboju ili hodalici se kreće tako da prvo uradi mali iskorak sa zadravom nogom nakon čega slijedi iskorak sa protezom do zdrave noge na način da se osloni punom snagom na petu stopala od proteze i polako se spušta na cijelo stopalo sprečavajući savijanje vlastitog ili protetičkog koljena sprečavajući pad.

Nakon par dana vježbanja ovisno o stanju pacijenta kada tim procijeni da je pacijent spreman za hod sa štakama ili hodalicom kreće slijedeća faza .
Kada se savladao hod sa štakom izvan razboja ili bez hodalice
započinje slijedeća faza uz nadzor fizioterapeuta i protetičara,
savladavanje kosina i hoda po stepenicama.

Pri hodu niz stepenice prvo iskoračite sa protezom na niže položenu stepenicu nakon čega zdravu nogu postavljate do noge opskrbljene protezom.( nakon par godina korisnici potkoljenih proteza hodaju niz i uz stepenice kao da imaju obje zdrave noge, svaki korak po jedna stepenica).

Kod hoda uz stepenice morate zakoračiti na stepenicu sa zdravom nogom, a potom uraditi iskorak sa protezom do zdrave noge.

Zapreke kao što je kućni prag prelazite sa zdravom nogom i kontrolirano prebacite protezu preko zapreke. Educirano osoblje će Vam pokazati i kako ulaziti i izlaziti iz auta bez pomoći druge osobe.

Rijetko tko da od amputiranih osoba nakon nekoliko vremena ne vozi samostalno automobil, automatik ili auto prilagođenih komandi u određenim centrima sa certifikatom za prilagodbu auta hendikepiranim osobama.

Upravljanje autom nemojte odmah raditi u prometu već negdje na nekoj livadi ili betonskoj stazi dobro naučite upravljati automobilom prije vožnje u prometu.
Jedan od najvažnijih segmenata koji morate proći u školi hoda je padanje i ustajanje sa protezom, pri tome strogo voditi računa da se ne ozlijedite.
Postoje nekoliko načina ustajanja, a najbolji je takav ako imate u blizini čvrsti predmet na koji se možete punom snagom osloniti i ustati.

Najčešće nema čvrstog predmeta u blizini, a ustajete se tako da pokušate kleknuti na oba koljena, zdravo i protetičko i u takvom položaju probajte se osloniti na prste ili stopalo zdrave noge i svom snagom mišića na zdravoj nozi pokušajte održavajući ravnotežu ustati.
Nakon 2-3 tjedana rehabilitacije trebali bi biti samostalni što se tiče svih faza sa protezom, oblačenje, ustajanje, sjedanje hodanje i skidanje proteze.

Izvor: Vodič sa osobe sa amputacijom (autor i izdavač: Karl Dietz Kijevo d.o.o. – izdanje lipanj 2022)